Kërkoni
show

UD41442SP AS-PL

Gjetur

AS-PL

Produkte

SP0047
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 20.40, L.1 [ mm ] : 50.50
BOM - Bill of material

SP0100S
Brand new AS-PL Starter motor spring for solenoid

Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 7.25, L.1 [ mm ] : 17.00

UD41432SP

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.15, I.D.2 [ mm ] : 9.80, O.D.1 [ mm ] : 10.60, O.D.2 [ mm ] : 10.60, L.1 [ mm ] : 27.90

UD41434SP

Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 10.80, L.1 [ mm ] : 24.00

UD41440SP

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.37, O.D.1 [ mm ] : 20.45, T.1 [ mm ] : 3.70

UD41441SP

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.50, I.D.2 [ mm ] : 5.15, O.D.1 [ mm ] : 11.90, O.D.2 [ mm ] : 7.90, L.1 [ mm ] : 9.60

SP0047
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 20.40, L.1 [ mm ] : 50.50

UD41442SP AS-PL

SP0100S
Brand new AS-PL Starter motor spring for solenoid

Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 7.25, L.1 [ mm ] : 17.00

UD41432SP

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.15, I.D.2 [ mm ] : 9.80, O.D.1 [ mm ] : 10.60, O.D.2 [ mm ] : 10.60, L.1 [ mm ] : 27.90

UD41434SP

Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 10.80, L.1 [ mm ] : 24.00

UD41440SP

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.37, O.D.1 [ mm ] : 20.45, T.1 [ mm ] : 3.70

UD41441SP

Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.50, I.D.2 [ mm ] : 5.15, O.D.1 [ mm ] : 11.90, O.D.2 [ mm ] : 7.90, L.1 [ mm ] : 9.60