Kërkoni
show

SD3120S AS-PL

Gjetur

AS-PL

Produkte

SD3120S
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 13, Numri i prestarëve [ qty ] : 4, O.D.1 [ mm ] : 49.00, O.D.2 [ mm ] : 34.30, L.1 [ mm ] : 87.00, Rrotullim : ACW

SD3166P
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
BOM - Bill of material

SDK3007S
Brand new AS-PL Starter motor pinion for drive

Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 13, Numri i prestarëve [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 34.20, H.1 [ mm ] : 15.45

SDK3008S
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK3009S
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK3010S
Brand new AS-PL Starter motor spring for drive

Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SD3120S
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 13, Numri i prestarëve [ qty ] : 4, O.D.1 [ mm ] : 49.00, O.D.2 [ mm ] : 34.30, L.1 [ mm ] : 87.00, Rrotullim : ACW

SD3166P
Brand new AS-PL Starter motor drive

Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SD3120S AS-PL

SDK3007S
Brand new AS-PL Starter motor pinion for drive

Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo
Numri i dhëmbëve [ qty ] : 13, Numri i prestarëve [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 34.20, H.1 [ mm ] : 15.45

SDK3008S
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK3009S
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SDK3010S
Brand new AS-PL Starter motor spring for drive

Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: