Kërkoni
show

SS5262S
Automate të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SS5262S

Brand new AS-PL Starter motor solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

Tension [ V ] 12
I.D.1 [ mm ] 25.00
O.D.1 [ mm ] 51.50
O.D.2 [ mm ] 44.50
L.1 [ mm ] 71.50
B+ [ mm ] M8x1.25
L.B+ [ mm ] 17.00
Coil bolt [ mm ] M8x1.25
L.Coil bolt [ mm ] 17.00

Numri i referimit (1)

UD101100SS AS-PL

Përdorimët