Kërkoni
show

SRS5026
Gomina shtrënguese të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS5026

Brand new AS-PL Starter motor gasket for planet gear

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

I.D.1 [ mm ] 53.70
O.D.1 [ mm ] 66.90
H.1 [ mm ] 8.00

Lista alternative (1)

Numri i referimit (5)

UD40621SRS AS-PL
136895 CARGO
M578X27571 MITSUBISHI
MD618965 MITSUBISHI
EC49514 WOODAUTO