Kërkoni
show

SRS3098S(BULK)
Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3098S(BULK)

Brand new AS-PL Starter motor roller for lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

O.D.1 [ mm ] 5.00
L.1 [ mm ] 19.70

Lista alternative (4)

Numri i referimit (1)

UD40193SRS AS-PL

Përdorimët