Kërkoni
show

SRS3093S
Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3093S

Brand new AS-PL Starter motor D.E. small cap

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.1 [ mm ] 6.20
O.D.1 [ mm ] 13.20
H.1 [ mm ] 7.00

Numri i referimit (1)

UD45780SRS AS-PL

Përdorimët