Kërkoni
show

SRS3089S(BULK)
Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3089S(BULK)

Brand new AS-PL Starter motor insulator for brush holder

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.1 [ mm ] 3.00
H.1 [ mm ] 31.50
W.1 [ mm ] 19.70
T.1 [ mm ] 8.00

Lista alternative (2)

Numri i referimit (2)

UD46614SRS AS-PL
236456 CARGO

Përdorimët