Kërkoni
show

SRS3027
Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3027

Brand new AS-PL Starter motor insulator for brush holder

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.1 [ mm ] 11.00
O.D.1 [ mm ] 13.50
H.2 [ mm ] 22.70

Numri i referimit (3)

UD40008SRS AS-PL
134289 CARGO
EC47082 WOODAUTO

Përdorimët