Kërkoni
show

SRS1023
Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS1023

Brand new AS-PL Starter motor roller for lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Delco

Product features:

O.D.1 [ mm ] 12.70
L.1 [ mm ] 54.70

Numri i referimit (1)

UD40312SRS AS-PL

Përdorimët