Kërkoni
show

SRS0084
Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0084

Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 10.00
O.D.1 [ mm ] 23.00
H.1 [ mm ] 25.00
H.2 [ mm ] 20.00
W.1 [ mm ] 19.00

Lista alternative (1)

Numri i referimit (1)

UD40901SRS AS-PL

Përdorimët