Kërkoni
show

SP0099S
Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0099S

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

O.D.1 [ mm ] 10.50
O.D.2 [ mm ] 59.30
L.1 [ mm ] 50.30
T.1 [ mm ] 7.00

Numri i referimit (1)

UD14965SP AS-PL

Përdorimët