Kërkoni
show

SP0098S
Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0098S

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

O.D.1 [ mm ] 7.40
H.1 [ mm ] 15.20
W.1 [ mm ] 36.00
L.1 [ mm ] 50.00
T.1 [ mm ] 2.00

Numri i referimit (1)

UD14821SP AS-PL

Përdorimët