Kërkoni
show

SP0050
Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0050

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

O.D.1 [ mm ] 6.00
O.D.2 [ mm ] 63.70
L.1 [ mm ] 65.50
T.1 [ mm ] 7.00

Numri i referimit (1)

UD41635SP AS-PL