Kërkoni
show

SP0013
Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0013

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

FOR: SS0042

Product features:

O.D.1 [ mm ] 6.50
H.1 [ mm ] 18.00
W.1 [ mm ] 39.50
L.1 [ mm ] 52.00
T.1 [ mm ] 4.00

Numri i referimit (2)

131595 CARGO
SNC1596 WOODAUTO