Kërkoni
show

SL0004
Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SL0004

Brand new AS-PL Starter motor lever

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

W.1 [ mm ] 48.50
L.1 [ mm ] 99.00

Përdorimët