Kërkoni
show

SF0032
Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0032

Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 33.00
O.D.1 [ mm ] 91.00
H.1 [ mm ] 31.00
H.2 [ mm ] 27.30
L.1 [ mm ] 52.00
G.1 [ mm ] 7.70
Matching Brush set: BSX194-195
Tension [ V ] 12
Fuqia [ kw ] 3.00
O.D.1 [ mm ] 95.00
H.1 [ mm ] 121.00
Rotation CW

Lista alternative (1)

Numri i referimit (12)

UD10886SF AS-PL
6033AD0165 BOSCH
6033AD0167 BOSCH
6033AD3019 BOSCH
6033AD3132 BOSCH
6033AD3149 BOSCH
6033AD3191 BOSCH
6033AD3192 BOSCH
6033AD3281 BOSCH
233477 CARGO
233600 CARGO
CM 3051 ORME

Përdorimët