Kërkoni
show

SD3197S
Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD3197S

Brand new AS-PL Starter motor drive

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

Numri i dhëmbëve [ szt. ] 9
Numri i prestarëve [ szt. ] 5
I.D.1 [ mm ] 11.00
O.D.1 [ mm ] 46.00
O.D.2 [ mm ] 25.40
L.1 [ mm ] 62.00
L.2 [ mm ] 12.20
Rrotullim CW

Numri i referimit (1)

UD03718SD AS-PL

Përdorimët