Kërkoni
show

SD1071(DELCO)
Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD1071(DELCO)

Brand new OEM DELCO Starter motor drive

PREMIUM LINE

Producer: Delco

Replacement for: Delco

Product features:

Numri i dhëmbëve [ qty ] 10
Numri i prestarëve [ qty ] 6
Boshte [ mm ] 12.00
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 43.30
O.D.2 [ mm ] 32.50
Gjatësi [ mm ] 64.50
L.2 [ mm ] 36.50
Rrotullim ACW

Numri i referimit (2)

UD805158(DELCO)SD AS-PL
113218 DELCO

Përdorimët