Kërkoni
show

SBU9297S
Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9297S

Brand new AS-PL Starter motor bushing

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

I.D.1 [ mm ] 10.70
O.D.1 [ mm ] 12.00
H.1 [ mm ] 16.40

Numri i referimit (1)

UD21413SBU AS-PL