Kërkoni
show

SBU9254S
Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9254S

Brand new AS-PL Starter motor bushing

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product features:

I.D.1 [ mm ] 11.00
O.D.1 [ mm ] 13.10
H.1 [ mm ] 12.80

Lista alternative (2)

Numri i referimit (1)

UD47512SBU AS-PL

Përdorimët