Kërkoni
show

SBR9061S
Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBR9061S

Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Iskra / Letrika

Product features:

I.D.1 [ mm ] 25.00
O.D.1 [ mm ] 38.00
H.1 [ mm ] 9.60
O.1 [ mm ] 42.20

Numri i referimit (1)

UD43637SBR AS-PL