Kërkoni
show

SBR3062S
Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBR3062S

Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

O.D.1 [ mm ] 18.20
H.1 [ mm ] 7.30
O.1 [ mm ] 26.00

Numri i referimit (1)

UD45937SBR AS-PL

Përdorimët