Kërkoni
show

SBHP0001(BULK)
Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP0001(BULK)

Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

H.1 [ mm ] 31.40
H.2 [ mm ] 28.00
L.1 [ mm ] 26.80
G.1 [ mm ] 5.60

Lista alternative (2)

Numri i referimit (0)