Kërkoni
show

SBH0103
Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH0103

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

DISCONTINUED

Product features:

I.D.1 [ mm ] 35.20
O.D.1 [ mm ] 67.00
H.1 [ mm ] 12.30
G.1 [ mm ] 5.10

Numri i referimit (0)