Kërkoni
show

ARS0026
Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS0026

Brand new AS-PL Alternator insulator

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

H.1 [ mm ] 11.50
W.1 [ mm ] 20.00
L.1 [ mm ] 70.00

Numri i referimit (1)

UD50052ARS AS-PL

Përdorimët