Kërkoni
show

ARS0003
Bokollat e mbërthimit të makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS0003

Brand new AS-PL Alternator mounting bushing

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product features:

I.D.1 [ mm ] 9.60
O.D.1 [ mm ] 14.80
H.1 [ mm ] 20.00

Numri i referimit (1)

UD40434ARS AS-PL

Përdorimët