Kërkoni
show

ARE3360S
Rregullator i makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARE3360S

Brand new AS-PL Alternator regulator

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

Tension [ V ] 12
Protocol LIN
ID 201
Speed [ bps ] 19200 bps

Numri i referimit (2)

UD18743ARE AS-PL
ARV1104 KRAUF

Përdorimët