Kërkoni
show

AP3060S
Pulexha të makinës së rrymës së alternuar

AS index : AP3060S

Brand new AS-PL Alternator pulley

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

I.D.2 [ mm ] 17.00
O.D.1 [ mm ] 43.00
L.1 [ mm ] 17.00
L.2 [ mm ] 9.00
L.3 [ mm ] 1.00
G. [ szt. ] 1
[ mm ] 67.00
[ mm ] 10.00

Numri i referimit (1)

UD51380AP AS-PL

Përdorimët