Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SF0016
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, I.D.1 [ mm ] : 90.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.30, L. [ mm ] : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0019
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.3, I.D.1 [ mm ] : 79.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 86.10, L. [ mm ] : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023

SF0020
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.3, O.D.1 [ mm ] : 85.70, H.1 [ mm ] : 96.50

SF0021
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.20, L. [ mm ] : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0022
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.5

SF0032
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, O.D.1 [ mm ] : 95.00, L.1 [ mm ] : 120.70, Brush holder : SBH0075

SF0034
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 109.40, H.1 [ mm ] : 126.20, L.1 [ mm ] : 59.70, Rotation : CW, d. [ mm ] : 34.70

SF0035
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 86.10, H.1 [ mm ] : 92.70

SF0036
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, O.D.1 [ mm ] : 115.00, L.1 [ mm ] : 142.10, Rotation : CW

SF0039
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 93.20, L.1 [ mm ] : 82.50

Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features