Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SF0016
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga BOSCH 6033AD0151

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, I.D.1 [ mm ] : 90.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.30, L. [ mm ] : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0019
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga POWERMAX 1015665

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.3, I.D.1 [ mm ] : 79.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 86.10, L. [ mm ] : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023

SF0021
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga DAF 1736750

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.20, L. [ mm ] : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0032
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga BOSCH 6033AD0165

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, O.D.1 [ mm ] : 95.00, L.1 [ mm ] : 120.70, Brush holder : SBH0075

SF0058S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 3.0, I.D.1 [ mm ] : 90.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.00, L. [ mm ] : 115.50, L.2 [ mm ] : 108.00, Rotation : CW, Brush gear: : BSX222-223, Brush holder : SBH0049

SF0080S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD15131SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF0096S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD51370SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF0098S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD44520SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 4.0, I.D.1 [ mm ] : 91.00 , O.D.1 [ mm ] : 95.30, H.1 [ mm ] : 126.60

SF0101S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD51724SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF0105S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD47519SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

5 Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features