Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SF0016
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga CARGO 139697

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, I.D.1 [ mm ] : 90.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.30, L. [ mm ] : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0019
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga POWERMAX 1013744

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.3, I.D.1 [ mm ] : 79.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 86.10, L. [ mm ] : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023

SF0021
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga DAF 1736750

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.20, L. [ mm ] : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : SB0003, Brush holder : SBH0040

SF0032
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga CARGO 233477

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, O.D.1 [ mm ] : 95.00, L.1 [ mm ] : 120.70, Brush holder : SBH0075

SF0080S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD15131SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF0096S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga AS-PL UD51370SF

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF0101S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga CARGO 331704

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SF3031S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 72.00, O.D.1 [ mm ] : 76.00, L.1 [ mm ] : 87.60

SF9021(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA Starter motor yoke

Gjetur nga ISKRA / LETRIKA 16.282.934

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 4.0, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.00, H. [ mm ] : 160.00, H.2 [ mm ] : 120.60

SF9021S
Brand new AS-PL Starter motor yoke with field coil and brush

Gjetur nga ISKRA / LETRIKA 16.282.934

Kategori: Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 4.0, O.D.1 [ mm ] : 95.00, H.1 [ mm ] : 160.00, H.2 [ mm ] : 120.60

3 Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features