Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SF0009
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.0, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0010
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.1, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0012
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.8, O.D.1 [ mm ] : 79.00, H.1 [ mm ] : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0013
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.8, O.D.1 [ mm ] : 79.50, H.1 [ mm ] : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0017
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.0, O.D.1 [ mm ] : 78.25, H.1 [ mm ] : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0033
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.1, O.D.1 [ mm ] : 70.40, H.1 [ mm ] : 108.50, Rotation : ACW

SF0037
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.0, O.D.1 [ mm ] : 74.30, H.1 [ mm ] : 120.00, Rotation : ACW

SF0038
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.1, O.D.1 [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW

SF0045
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.1, O.D.1 [ mm ] : 74.50, H.1 [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW

SF0046
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 78.40, H.1 [ mm ] : 124.60, Magnets : With

Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features