Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SF0001
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga CARGO 130127

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, H.1 [ mm ] : 127.00, Brush gear: : w/o

SF0002
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga CARGO 130128

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 3.0, H.1 [ mm ] : 133.50, Brush gear: : w/o

SF0003
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga DELCO 19024388

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.0, H.1 [ mm ] : 120.50, Brush gear: : w/o

SF0004
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga ISKRA / LETRIKA 16.905.621

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.0, H.1 [ mm ] : 127.60, Brush gear: : w/o

SF0005
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga ELMOT 001.120.0

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 6.6, H.1 [ mm ] : 133.25, Brush gear: : w/o

SF0006
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga DELCO 19024476

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.7, H.1 [ mm ] : 113.50, Brush gear: : w/o

SF0007
Brand new AS-PL Starter motor field coil

Gjetur nga BOSCH 1004112906

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.2, H.1 [ mm ] : 83.09, Brush gear: : w/o

SF0008
Brand new AS-PL Starter motor field coil with brush holder

Gjetur nga BOSCH 1004112906

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.2, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151

SF0009
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Gjetur nga CARGO 137622

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.0, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

SF0010
Brand new AS-PL Starter motor yoke with magnets

Gjetur nga BOSCH 1005001942

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.1, O.D.1 [ mm ] : 78.20, H.1 [ mm ] : 124.60, Brush gear: : w/o, Magnets : With

2 Zgjedha dhe pështjella e eksitimit

Replacement for
Filter by features