Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0005
Brand new AS-PL Starter motor solenoid fixed contact

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.95, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 20.45

SP0007
Brand new AS-PL Starter motor solenoid fixed contact

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25

SP0042
Brand new AS-PL Starter motor solenoid mounting bolt

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 34.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 17.70, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20

SP0043
Brand new AS-PL Starter motor solenoid screw

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 12.00, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : S8

SP0043(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor solenoid screw

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.50, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.60

SP0043(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor solenoid screw

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.50, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.60

SP0049
Brand new AS-PL Starter motor screw for moving contact

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 65.40, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 7.10, d.2 [ mm ] : 5.90, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : FD5.5

SP0052
Brand new AS-PL Starter motor M5x0,8 screw for solenoid

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00

SP0052(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor M5x0,8 screw for solenoid

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00

SP0052(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor M5x0,8 screw for solenoid

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 32.75, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 11.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T25

Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features