Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SDK0040
Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 45.70, I.D. [ mm ] : 33.40, T. [ mm ] : 7.90

SDK0040(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 45.70, I.D. [ mm ] : 33.40, T. [ mm ] : 7.90

SDK0040(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 45.70, I.D. [ mm ] : 33.40, T. [ mm ] : 7.90

SDK9008
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Ford
I.D. [ mm ] : 23.50, H. [ mm ] : 22.90, W. : 35.20, L. [ mm ] : 62.10, O.D. [ mm ] : 26.70

SDK9015
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Ford
I.D. [ mm ] : 21.50, H. [ mm ] : 22.80, W. : 35.20, L. [ mm ] : 62.00, O.D. [ mm ] : 26.90

SL0001
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 41.50, L.1 [ mm ] : 90.00

SL0002
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.30, W.1 [ mm ] : 37.90, L.1 [ mm ] : 103.00

SL0003
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.20, W.1 [ mm ] : 38.40, L.1 [ mm ] : 119.00

SL0003A
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.70, W.1 [ mm ] : 55.00, L.1 [ mm ] : 110.50

SL0004
Brand new AS-PL Starter motor lever

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 46.10, L.1 [ mm ] : 99.00

Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features