Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0100S
Brand new AS-PL Oil seal

Gjetur nga BOSCH 1120283000

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS2035S
Brand new AS-PL O-ring

Gjetur nga CARGO 132659

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK)
Brand new AS-PL O-ring

Gjetur nga CARGO 132659

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK2)
Brand new AS-PL O-ring

Gjetur nga CARGO 132659

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00, Boshte [ mm ] : 61.00

ARS2052S
Brand new AS-PL Oil seal

Gjetur nga CARGO 132297

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS4026S
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Gjetur nga CARGO 135399

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS4026S(BULK)
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Gjetur nga CARGO 135399

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS4026S(BULK2)
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Gjetur nga CARGO 135399

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 30.30, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 3.70

ARS5045S
Brand new AS-PL Oil seal

Gjetur nga CARGO 132662

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS5046S
Brand new AS-PL Oil seal

Gjetur nga MAZDA 0636-24-414

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

1 Të tjera

Replacement for
Filter by features