Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0100S
Brand new AS-PL Oil seal

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS2035S
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00, Boshte [ mm ] : 61.00

ARS2052S
Brand new AS-PL Oil seal

Kategori: Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS3006
Brand new AS-PL Gasket

Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Valeo

ARS4026S
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS4026S(BULK)
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

ARS4026S(BULK2)
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 30.30, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 3.70

ARS4028S
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina-rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

Të tjera

Replacement for
Filter by features