Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SAC0001
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i paretëve [ qty ] : 29, I.D.1 [ mm ] : 22.10, Diametri i rotorës [ mm ] : 75.00, H.1 [ mm ] : 53.00

SAC0001A
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i paretëve [ qty ] : 29, Diametri i rotorës [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 52.00

SAC0002
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i paretëve [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 18.80, Diametri i rotorës [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 42.00

SAC0003
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
Numri i paretëve [ qty ] : 19, I.D.1 [ mm ] : 12.00, Diametri i rotorës [ mm ] : 49.00, H.1 [ mm ] : 35.60

SAC0004
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.00, Diametri i rotorës [ mm ] : 48.40, H.1 [ mm ] : 42.70

SAC0005S
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SAC9001
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Elmot
Numri i paretëve [ qty ] : 27, I.D.1 [ mm ] : 17.00, Diametri i rotorës [ mm ] : 45.50, H.1 [ mm ] : 43.00

SAC9002
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Elmot
Numri i paretëve [ qty ] : 33, I.D.1 [ mm ] : 17.00, Diametri i rotorës [ mm ] : 45.60, H.1 [ mm ] : 42.70

UD01201SAC

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

UD70002SAC
Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar ; Replacement for:

Statorët e makinave të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features