Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ASL9001
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, I.D.2 [ mm ] : 18.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 31.00, O.D.2 [ mm ] : 31.50, H.1 [ mm ] : 8.50, H.2 [ mm ] : 8.50, L. [ mm ] : 28.00, J.1 [ mm ] : 1.60, L.1 [ mm ] : 69.60

ASL9002
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm [ mm ] : 15.00, I.D.2 [ mm ] : 18.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 31.20, O.D.2 [ mm ] : 31.60, H.1 [ mm ] : 8.70, H.2 [ mm ] : 8.70, L. [ mm ] : 28.10, J.1 [ mm ] : 1.60, L.1 [ mm ] : 70.00

ASL9003
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Lucas
Diametri i brendshëm [ mm ] : 8.90, Diametri i jashtëm [ mm ] : 25.30, H.1 [ mm ] : 8.70, H.2 [ mm ] : 8.70, L. [ mm ] : 22.00

ASL9004
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Lucas
Diametri i brendshëm [ mm ] : 16.90, Diametri i jashtëm [ mm ] : 26.60, O.D.2 [ mm ] : 35.40, H.1 [ mm ] : 8.50, H.2 [ mm ] : 9.50, L. [ mm ] : 24.40, J.1 [ mm ] : 1.20, L.1 [ mm ] : 64.50

ASL9005
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 16.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 32.60, H.1 [ mm ] : 9.90, H.2 [ mm ] : 8.80, L. [ mm ] : 24.60, J.1 [ mm ] : 2.40

ASL9006
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90

ASL9006(BULK)
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90

ASL9006(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90

ASL9007
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm [ mm ] : 17.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 30.00, O.D.2 [ mm ] : 45.90, H.1 [ mm ] : 8.30, H.2 [ mm ] : 8.60, L. [ mm ] : 28.50, J.1 [ mm ] : 1.50, L.1 [ mm ] : 72.70

ASL9008
Brand new AS-PL Alternator slip ring

Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 7.00, I.D.2 [ mm ] : 17.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 15.80, O.D.2 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 7.50, H.2 [ mm ] : 7.50, L. [ mm ] : 52.00, J.1 [ mm ] : 2.40, L.1 [ mm ] : 37.90

Stator i makinës të rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features