Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0001
Brand new AS-PL Starter motor cap for solenoid

Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3

SP0002
Brand new AS-PL Starter motor cap for solenoid

Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4

SP0003
Brand new AS-PL Starter motor cap for solenoid

Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3

SP0004
Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SP0005
Brand new AS-PL Screw

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.95, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 20.45

SP0006
Brand new AS-PL Starter motor cap for solenoid

Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 54.35, Terminals. [ qty ] : 3

SP0007
Brand new AS-PL Screw

Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25

SP0009
Brand new AS-PL Starter motor cap for solenoid

Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3

SP0011
Brand new AS-PL Starter motor coil for solenoid

Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 41, O.D.1 [ mm ] : 48, L.1 [ mm ] : 41

SP0012
Brand new AS-PL Starter motor housing for solenoid

Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 57, L.1 [ mm ] : 60

Pjesët e automatit të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features