Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0012(BULK)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0012(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0015
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 39.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0034
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.15, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.55

ARS0034(BULK)
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.15, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.55

ARS0034(BULK2)
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

ARS0035
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60

ARS0035(BULK)
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60

ARS0035(BULK2)
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

ARS0036
Brand new AS-PL Insulating washer

Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.30, O.D.1 [ mm ] : 20.50, H.1 [ mm ] : 1.60

Rondele të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features