Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SDK0003
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SDK0025
Brand new AS-PL Starter motor drive Dust cover kit

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch

SDK0030
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00

SDK0030(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00

SDK0030(BULK2)
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00

SDK0033
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 6.00, L.1 [ mm ] : 31.90, T.1 [ mm ] : 4.00

SDK0039
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.80, O.D.1 [ mm ] : 16.70, H.1 [ mm ] : 2.00

SDK0043
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 26.00, O.D.1 [ mm ] : 51.40, W.1 [ mm ] : 25.60, T.1 [ mm ] : 1.00

SDK0044S
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.1 [ mm ] : 45.50, W.1 [ mm ] : 22.80, T.1 [ mm ] : 1.00

SDK0044S(BULK)
Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Kategori: Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.1 [ mm ] : 45.50, W.1 [ mm ] : 22.80, T.1 [ mm ] : 1.00

Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features