Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0012
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga VW 021903224

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0012(BULK)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga VW 021903224

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0012(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga VW 021903224

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0015
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga POWERMAX 1114830

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 39.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0050
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga CARGO 139039

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 5.00

ARS0067S
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga MERCEDES 0009910545

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.00

ARS0067S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga MERCEDES 0009910545

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.00

ARS0067S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga MERCEDES 0009910545

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 12.00

ARS0087S
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga MERCEDES 0001550176

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 43.00, H.1 [ mm ] : 3.00

ARS2009
Brand new AS-PL Alternator spacer for pulley

Gjetur nga AS-PL UD40143ARS

Kategori: Rondelet e distancuara të pulexhave ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 17.10, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 4.00

1 Rondelet e distancuara të pulexhave

Replacement for
Filter by features