Kërkoni
show
Produktët në faqe:

AP0001
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 34.00, O.D.1 [ mm ] : 68.00, O.D.2 [ mm ] : 68.00, O.D.1 [ mm ] : 45.20, L.1 [ mm ] : 49.20, L.3 [ mm ] : 33.70, L.2 [ mm ] : 41.60, D.1 [ mm ] : 31.80, G. [ qty ] : 1

AP0001A
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch

AP0002
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 40.00, O.D.1 [ mm ] : 55.00, O.D.2 [ mm ] : 55.00, O.D.1 [ mm ] : 50.00, L.1 [ mm ] : 38.20, L.3 [ mm ] : 7.70, L.2 [ mm ] : 14.90, D.1 [ mm ] : 33.00, G. [ qty ] : 6

AP0003
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 42.60, O.D.1 [ mm ] : 60.50, O.D.2 [ mm ] : 60.50, O.D.1 [ mm ] : 55.10, L.1 [ mm ] : 38.20, L.2 [ mm ] : 14.30, D.1 [ mm ] : 34.00, G. [ qty ] : 6

AP0004
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17, O.D.1 [ mm ] : 63.5, L.1 [ mm ] : 37.8, G. [ qty ] : 6

AP0005
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, O.D.1 [ mm ] : 46.00, L.1 [ mm ] : 32.00, L.2 [ mm ] : 24.20, D.1 [ mm ] : 23.20, G. [ qty ] : 1

AP0008
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 35.40, O.D.1 [ mm ] : 67.00, O.D.2 [ mm ] : 67.00, O.D.1 [ mm ] : 43.30, L.1 [ mm ] : 14.10, L.3 [ mm ] : -0.50, L.2 [ mm ] : 7.70, D.1 [ mm ] : 6.60, G. [ qty ] : 1

AP0009
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 37.90, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, O.D.1 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 42.10, L.2 [ mm ] : 34.50, D.1 [ mm ] : 33.40, G. [ qty ] : 1

AP0009A
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch

AP0010
Brand new AS-PL Alternator pulley

Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.00, I.D.1 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 69.00, O.D.1 [ mm ] : 46.00, L.1 [ mm ] : 22.10, L.3 [ mm ] : 7.00, L.2 [ mm ] : 14.60, D.1 [ mm ] : 5.40, G. [ qty ] : 1

Pulexha të makinës së rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features