Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS0103S
Brand new AS-PL Outflows/Inflows for vacuum pump

Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for:

ARS2032S
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 2.00

ARS2032S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 2.00

ARS2032S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, T.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00, Boshte [ mm ] : 61.00

ARS2054S
Brand new AS-PL Outflows/Inflows for vacuum pump

Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for:

ARS4026S
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for:

ARS4026S(BULK)
Brand new AS-PL O-ring for vacuum pump

Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar ; Replacement for:

Pompa të makinës të rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features