Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP5014P
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP5014P(BULK)
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP5014P(BULK2)
Brand new AS-PL Washer

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

UD40186SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 34.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 46.70, T.1 [ mm ] : 1.80

UD43195SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 8.50 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 15.70 , T.1 [ mm ] : 1.50

UD43316SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 13.00 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 24.10 , T.1 [ mm ] : 1.10

UD43317SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 13.10 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 22.10 , T.1 [ mm ] : 0.80

UD43342SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.80 , Diametri i jashtëm [ mm ] : 38.20 , H.1 [ mm ] : 4.50

UD43436SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 8.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.20, T.1 [ mm ] : 1.80

UD43439SP

Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
Diametri i brendshëm [ mm ] : 8.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 16.00, T.1 [ mm ] : 0.70

Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features