Kërkoni
show
Produktët në faqe:

SP0065S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 26.90, L.1 [ mm ] : 63.40, L.2 [ mm ] : 37.00

SP0079S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 40.80, O.D.1 [ mm ] : 27.00, L.1 [ mm ] : 63.00

SP0081S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 29.90, L.1 [ mm ] : 83.00, L.2 [ mm ] : 51.50

SP0085S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 27.00, L.1 [ mm ] : 63.00, L.2 [ mm ] : 36.00

SP0117S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 29.85, L.1 [ mm ] : 103.20, L.2 [ mm ] : 48.40

SP1004
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 30.00, L.1 [ mm ] : 140.60

SP1005
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 31.60, L.1 [ mm ] : 131.50, d. [ mm ] : M8

SP1014S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:

SP2009S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 22.12, L.1 [ mm ] : 52.20, L.2 [ mm ] : 38.00

SP3026S
Brand new AS-PL Starter motor plunger for solenoid

Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 24.95, L.1 [ mm ] : 48.50, L.2 [ mm ] : 38.00

Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features