Kërkoni
show
Produktët në faqe:

DC0001S
Brand new AS-PL DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for:

DC2001S
Brand new AS-PL DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for:

DC9001(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.0

DC9002(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.2

DC9003(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Fuqia : 1.6

DC9003S
Brand new AS-PL DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for:

DC9004(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.2

DC9004S
Brand new AS-PL DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for:

DC9005(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12/24

DC9006(LETRIKA)
Brand new OEM ISKRA / LETRIKA DC Motor

Kategori: Motori DC ; Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.6, Fuqia : 1.6, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Rrotuluesi i motorinos : CW

Motori DC

Replacement for
Filter by features