Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS1024S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 19.20 , L.1 [ mm ] : 90.20

SBR0055
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga BOSCH 1000520066

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 30.20, H.1 [ mm ] : 14.30, O.1 [ mm ] : 40.20

SBR0069
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga BOSCH 1000520066

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.40, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 14.40, O.1 [ mm ] : 40.20

SBR0077
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga BOSCH 1000520034

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00

SBR0127S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga AS-PL UD42349SBR

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 16.70, O.D.1 [ mm ] : 23.90, H.1 [ mm ] : 17.90

SBR3062S
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for:
H.1 [ mm ] : 7.30, O.1 [ mm ] : 26.00

SRS0026
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga AS-PL UD40259SRS

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.30, O.D.1 [ mm ] : 27.20, H.1 [ mm ] : 15.20

SRS0034
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga BOSCH 2000556056

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 40.00, H.1 [ mm ] : 14.80, L.1 [ mm ] : 64.00

SRS0061
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga BOSCH 2000034000

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 59.90, T. [ mm ] : 3.00

SRS1036
Brand new AS-PL Starter motor C.E. cover

Gjetur nga CARGO 138225

Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar ; Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 5.50

2 Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar

Replacement for
Filter by features