Kërkoni
show
Produktët në faqe:

ARS3017
Brand new AS-PL Alternator stator mounting element

Kategori: Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.30, H.1 [ mm ] : 9.60, W.1 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 13.00

ARS3037S
Brand new AS-PL Alternator Stator mounting element

Kategori: Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 5.25, H.1 [ mm ] : 9.90, W.1 [ mm ] : 13.00

UD49639ARS

Kategori: Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for:

UD70560ARS

Kategori: Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar ; Replacement for:

Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar

Replacement for
Filter by features